Pobierz narzędzie Get System Info autorstwa Kaspersky lab

logo kasperskyNarzędzie Get System Info (GSI) jest najbardziej użytecznym i potężnym narzędziem opracowanym przez Kaspersky Lab. Jest to najlepszy sposób na przeanalizowanie informacji o sprzęcie i oprogramowaniu systemu komputerowego.

Zapewnia szczegółowe informacje o systemie oraz pomaga w rozwiązywaniu i usuwaniu różnych problemów. Opisuje różne kategorie, takie jak właściwości systemu, urządzenia, procesy/usługi/sterowniki, pliki/rejestry wraz z ich podkategoriami. Wykrywa również nieznane i podejrzane pliki, błędy programu i inne niekompatybilne oprogramowanie.

Jak korzystać z programu GSI –

1. Utwórz raport przy użyciu narzędzia GetSystemInfo

2. Teraz prześlij plik raportu za pomocą przycisku Przeglądaj Parser @GSI do analizy raportów.

3. Kliknij na Prześlij aby uruchomić analizę.

4. Teraz zobaczysz pełny opis swojego systemu. Kliknij karty, aby otworzyć ich podmenu i przeanalizować żądane raporty.

Najnowsza wersja (Wersja 4.0) zawiera wiele nowych funkcji, które ułatwiają tworzenie i interpretację systemu użytkownika zarówno dla użytkownika, jak i inżyniera.

Pobierz informacje o systemie 4.0 (Windows XP, Vista, ++), V 3.0 (Win 2000, NT, 98)

Jak oceniasz artykuł?
Biblioteka