Dostosowywanie miniaturek paska zadań systemu Windows 7

Windows 7 Windows 7 pokazuje podgląd miniatur, gdy najedziemy myszą na dowolny otwarty program lub okno na pasku zadań. Oto prosty program do łatwego modyfikowania miniaturek paska zadań.

Dostosowywanie miniaturek paska zadań systemu Windows 7 to małe i przenośne narzędzie, które pozwala użytkownikom szczegółowo dostosować podgląd miniatur paska zadań systemu Windows 7. Można zmienić rozmiar miniaturki, odstępy między nimi, marginesy górny, dolny, lewy i prawy oraz wysokość tekstu.

Dostosowywanie miniaturek paska zadań systemu Windows 7

Wystarczy ustawić żądany rozmiar i zastosować zmiany. Zawsze możesz kliknąć przycisk Przywróć ustawienia domyślne, aby przywrócić wszystkie ustawienia do wartości domyślnych systemu Windows 7.

Pobierz tutaj (42KB) Opracowane przez Kishan Bagaria z kishan.info

Jak oceniasz artykuł?
Biblioteka