Jak przenieść dane ze starego dysku twardego na nowy dysk twardy [Klonowanie dysku twardego]

klonowanie dysku Chcesz utworzyć kopię zapasową wszystkich danych zapisanych na dysku twardym na innym wewnętrznym/zewnętrznym dysku twardym lub wymienić starszy, mniejszy dysk twardy na nowy, większy, bez konieczności ponownej instalacji systemu operacyjnego, aplikacji i sterowników urządzeń? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem:

Korzystanie z witryny Klonowanie dysku, możesz utworzyć dokładna kopia z jednego dysku twardego na inny dysk twardy, zachowując wszystkie partycje i dane w stanie nienaruszonym, tak jak na dysku oryginalnym (źródłowym). Istnieje kilka programów do klonowania dysków, ale ja omówię ten, który właśnie wypróbowałem.

EASEUS Todo Backup to bezpłatne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, które oferuje bezpieczne i wydajne klonowanie dysków w celu przeniesienia danych ze starego dysku na nowy i utworzenia kopii zapasowej systemu w przypadku awarii komputera lub systemu. Aplikacja jest bardzo łatwa w użyciu i umożliwia skopiowanie wszystkich danych z jednego dysku twardego na drugi za pomocą zaledwie kilku kliknięć i w krótkim czasie.

Przed kontynuowaniem upewnij się, że:

  • Nowy dysk twardy jest podłączony i działa. (Zobacz sekcję Dyski twarde w Menedżerze urządzeń).
  • Wiesz, który dysk jest źródłowy, a który docelowy.
  • Nowy (docelowy) dysk twardy nie zawiera żadnych danych, ponieważ zostanie wyczyszczony.
  • Nośnik używany jako miejsce docelowe powinien mieć taki sam rozmiar jak nośnik źródłowy lub większy, aby zapewnić, że wszystkie dane zostaną skopiowane.

Aby sklonować dysk, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami krok po kroku:

1. Pobierz i zainstaluj EASEUS Todo Backup (Darmowe oprogramowanie).

2. Uruchom program i wybierz opcję “Clone Disk” opcja.

EASEUS Todo Backup (EASEUS Todo Backup)

3. Wybierz źródłowy dysk twardy i kliknij ‘Dalej’, aby kontynuować.

4. Wybierz dysk docelowy i kliknij ‘Dalej&#8221, aby kontynuować. (Dysk docelowy to miejsce, do którego zostaną skopiowane wszystkie dane z dysku źródłowego).

5. Przejrzyj układ dysku źródłowego i dysku docelowego (partycje i nieprzydzielone miejsce). Kliknij ‘Next’, aby kontynuować.

6. Teraz rozpocznie się proces klonowania dysku. Poczekaj na pomyślne zakończenie.

Uruchomiony kreator klonowania

7. Kliknij OK, a następnie możesz sprawdzić oba dyski w Zarządzaniu dyskami.

Sklonowany dysk z dokładnymi danymi i partycjami

Teraz można podłączyć docelowy dysk twardy na dowolnym komputerze i korzystać z niego natychmiast, bez konieczności instalowania systemu operacyjnego Windows i innych dziwnych programów oraz sterowników.

Ta instrukcja jest przydatna, gdy dysk twardy ulegnie uszkodzeniu i jest gotowy do awarii. Wystarczy kupić nowy dysk twardy o takim samym lub większym rozmiarze i skorzystać z powyższej instrukcji, aby utworzyć jego replikę.

Jak oceniasz artykuł?
Biblioteka