Napraw uszkodzony telefon Nokia Lumia za pomocą programu Nokia Software Updater for Retail

W niektórych urządzeniach Nokia Lumia (np. Lumia 920) występuje znany problem polegający na tym, że po aktualizacji OTA lub po zresetowaniu telefonu urządzenie dostaje utknął na obracających się kołach zębatych ekran. Firma Nokia jest świadoma tego błędu i podjęła opublikował niektóre proste obejścia, takie jak ponowne uruchomienie lub twardy reset urządzenia, aby przywrócić je do stanu używalności. Jeśli Twoje urządzenie znajduje się w podobnej sytuacji, zawsze najpierw wypróbuj poniższe sposoby obejścia problemu, a jeśli nic nie zadziała, spróbuj zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą programu Nokia Software Updater for Retail.

cogs

Force Restart / Soft Reset telefonu Lumia: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilanie oraz zmniejszanie głośności aż telefon zawibruje. Po wykonaniu tych czynności telefon powinien się normalnie uruchomić.

Jeśli powyższa sztuczka nie zadziała, należy wykonać reset systemu operacyjnego aka twardy reset:

Twarde resetowanie telefonu Lumia:

Uwaga:: Resetowanie telefonu przywróci go do stanu fabrycznego, a wszystkie dane osobiste znajdujące się w pamięci telefonu zostaną usunięte.

Wykonaj poniższe kroki, aby wykonać reset systemu operacyjnego za pomocą klawiszy telefonu.

Krok 1 – Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilanie oraz zmniejszanie głośności naciskaj klawisze, aż telefon zawibruje (zwolnij klawisze). Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszenie głośności jeśli uda się wyświetlić wykrzyknik (!) jest wyświetlany na ekranie (zwolnij przycisk zmniejszania głośności).

Krok 2 – Następnie wprowadź klawisz przycisków w następującej kolejności:

  1. Zwiększanie głośności
  2. Zmniejszanie głośności
  3. Power
  4. Zmniejsz głośność

Krok 3 – Telefon zostanie zresetowany i uruchomi się automatycznie. Może to potrwać kilka minut.

Flash Stock ROM za pomocą programu Nokia Software Updater

Jeśli powyższe sposoby nie rozwiążą problemu, spróbuj użyć programu „Nokia Software Updater for Retail 4”.1.0?. To zaktualizowane NSU z dodaną opcją „Moje urządzenie nie uruchamia się.” umożliwia łatwe flashowanie oprogramowania sprzętowego na smartfonie i naprawianie go. Jest to jednak oprogramowanie, które wyciekło i Nokia nie udostępniła go publicznie.

Ostrzeżenie: Może to spowodować utratę gwarancji, więc próbuj na WŁASNE ryzyko! Proces ten spowoduje również przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

>> Pobierz program Nokia Software Updater for Retail v4.1.0

Obsługuje systemy Windows 7 i Windows 8

Odblokowywanie urządzenia Nokia Lumia z systemem Windows Phone 8 [Kroki]

1. Uruchom NSU 4.1.0 i kliknij opcję „Moje urządzenie nie uruchamia się.

1

Upewnij się, że telefon jest naładowany; użyj portu USB o niskim poborze mocy (port komputera/ laptopa)

2. Teraz, gdy telefon utknął na obracających się trybikach, podłącz telefon i kliknij przycisk Kontynuuj. (W pakiecie jest napisane, żeby się rozłączyć, ale można go podłączyć).

12

3. Poczekaj, aż pojawi się ekran połączenia z urządzeniem.

nsu4

Teraz naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilanie oraz zmniejszanie głośności aż telefon zawibruje, a komputer wykryje nowy sprzęt. Kliknij Ok, a instalator powinien kontynuować pobieranie i instalowanie oprogramowania sprzętowego, które powinno przywrócić urządzenie do życia po flashowaniu ROM-u. ��

Źródło: MyNokiaBlog

Jak oceniasz artykuł?
Biblioteka