Skrót do usuwania ostatnich dokumentów z menu Start XP

Czasami, chcemy ukryć nasze ostatnio otwierane dokumenty lub pliki w menu Start systemu Windows, aby uniemożliwić innym ich oglądanie. Można to łatwo zrobić w systemie Vista, który posiada opcję usuwania wszystkich ostatnich plików bezpośrednio z menu opcji prawego przycisku myszy w obszarze Ostatnie dokumenty, ale w XP wymaga to więcej czasu, ponieważ ten proces jest wymagany, aby usunąć ostatnie pliki.

/wp-content/uploads/2022/04/skrot-do-usuwania-ostatnich-do_274_1.png Ale tutaj jest prosty sposób na zrobienie tego dla XP przez utworzenie skrótu do niego. Wykonaj poniższe kroki:

  1. Otwórz Notatnik
  2. Typ cd C:®Documents and Settings ®Administrator ®Recent ®
    del . ”
    ( bez cudzysłowu ). Zmień Administrator na swoją nazwę użytkownika.
  3. Teraz zapisz ten plik jako cokolwiek.bat
  4. Otwórz ten plik, a zostaniesz poproszony o potwierdzenie. Wpisz Y lub N
  5. Aby ułatwić sobie zadanie, umieść zapisany plik w Folder Windows i otworzyć go z RUN polecenie.
Jak oceniasz artykuł?
Biblioteka