Jak wyłączyć przypinanie programów do paska zadań w systemie Windows 7?

Jedną z najbardziej charakterystycznych funkcji w Windows 7 to jego pasek zadań (tzw. Superbar). Pasek zadań systemu Windows 7 pokazuje otwarte programy w postaci ikon, które można również przypiąć do paska zadań.

Jeśli chcesz uniemożliwić komukolwiek przypinanie elementów lub skrótów do paska zadań systemu Windows 7, jest na to rozwiązanie. Można łatwo wyłączyć przypinanie programów do paska zadań w systemie Windows 7 i przypinania (naprawiania) tylko tych użytecznych.

Aby to zrobić, otwórz okno Uruchom lub Wyszukaj i wpisz „gpedit.msc„. Przejdź do Konfiguracji użytkownika > Szablony administracyjne > Menu Start i pasek zadań. Teraz otwórz wpis „Nie zezwalaj na przypinanie programów do paska zadań”, włącz go i kliknij przycisk Ok.

Wyłączanie przypinania programów do paska zadań w systemie Windows 7

Po włączeniu tej funkcji użytkownicy nie mogą odczepiać programów już przypiętych do paska zadań i nie mogą przypinać nowych programów do paska zadań.

Wyłącz to ustawienie lub nie konfiguruj go, aby powrócić do poprzednich ustawień.

Jak oceniasz artykuł?
Biblioteka