Rootowanie Samsung Galaxy Tab za pomocą jednego kliknięcia z4root

Samsung Galaxy Tab to tablet z systemem Android, a rootowanie Galaxy Tab jest naprawdę proste. Rootowanie ma swoje zalety, takie jak pełny dostęp do systemu, możliwość instalowania niedostępnych aplikacji, które wymagają roota. z4root to aplikacja typu „one-click root” od XDA Developer RyanZA, dzięki któremu rootowanie urządzeń z systemem Android to bułka z masłem.

Jak uruchomić roota Samsung Galaxy Tab za pomocą z4root –

1. Pobierz program z4root z Android Market lub użyj kodu QR i zainstaluj go.

2. Włącz debugowanie USB, naciskając przycisk Menu, a następnie stuknij Ustawienia > Aplikacje > Rozwój > Debugowanie USB.

3. Uruchom aplikację z4root i naciśnij przycisk „Root” przycisk.

4. Tab uruchomi się ponownie. Uruchom ponownie z4root, aby sprawdzić, czy proces rootowania przebiegł pomyślnie. Jeśli rootowanie się powiodło, w szufladzie z aplikacjami zobaczysz nową aplikację Superuser.

Uwaga: Rootowanie urządzenia spowoduje utratę gwarancji, więc robisz to na własne ryzyko.

przez [mask_link href="http://www.pocketables.net/2010/11/how-to-root-the-samsung-galaxy-tab.html" target="_blank"]pocketables[/mask_link]

Jak oceniasz artykuł?
Biblioteka