Jak całkowicie usunąć Mozilla Firefox z komputera?

Jeśli doświadczasz dziwnych problemów w dowolnej wersji Firefoksa, zalecane jest także całkowite odinstalowanie i wyczyszczenie programu, jak opisano poniżej, aby rozwiązać ten problem.

Oto kroki, które należy wykonać, aby całkowicie usunąć Firefoksa:

 1. Wykonaj kopię zapasową zakładek. W Firefoksie 2 przejdź do menu Zakładki, wybierz ‘Uporządkuj zakładki’, a następnie wybierz Plik>Eksportuj. W Firefoksie 3 wybierz ‘Organizuj zakładki’, a następnie ‘Import i kopia zapasowa’>Eksportuj HTML.
 2. Następnie usuń Firefoksa z Dodaj/Usuń programy (Windows XP) lub Programy & Funkcje (Windows Vista). Podczas dezinstalacji zaznacz pole wyboru ‘Usuń moje osobiste dane i dostosowania Firefoksa&#8216.
 3. Usuń folder \Program Files\Mozilla Firefox (Jest to miejsce, w którym zainstalowany jest Firefox, a na większości komputerów jest on zainstalowany w ścieżce C:\Program Files\Mozilla Firefox)
 4. Usuń następujące katalogi, jeśli istnieją:
  W systemie Windows XP
  \Dokumenty i ustawienia [nazwa użytkownika]\Dane aplikacji [nazwa użytkownika]\Mozilla
  \Dokumenty i ustawienia [nazwa użytkownika] Ustawienia lokalne [nazwa użytkownika] Dane aplikacji [nazwa użytkownika] Mozilla
  W systemie Windows Vista
  \Users \[nazwa użytkownika]\AppData \Local \Mozilla
   Notatka: Spowoduje to usunięcie wszystkich Twoich zakładek i zapisanych ustawień, więc upewnij się, że wykonałeś ich kopię zapasową. Zanotuj także wszystkie hasła, które mogą zostać zapomniane.
   5. Ostatnim krokiem jest usunięcie wszystkich wpisów w rejestrze dotyczących Firefoksa. Korzystając z edytora rejestru Windows (Start>Run>Regedit), usuń następujące klucze – tj. kliknij prawym przyciskiem myszy ich nazwy w lewym panelu Edytora rejestru i wybierz polecenie Usuń:
  •       [HKEY_CLASSES_ROOT\FirefoxHTML]
  •       [HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla]
  •       [HKEY_CURRENT_USER\Software\MozillaPlugins]
  •       [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla]
  •       [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins]
  Jak oceniasz artykuł?
  Biblioteka