Jak wylogować się z Klasy Google na iPhonie i iPadzie?

Nawet po roku pandemia koronawirusa jeszcze się nie skończyła. Ludzie nadal pracują z domu, a studenci uczęszczają na zajęcia online za pośrednictwem aplikacji do wideokonferencji, takich jak Google Classroom i Zoom. Dopóki nie ma szczepionki COVID-19, zdalne nauczanie i uczenie się pozostaje do czasu, aż życie się unormuje.

W związku z tym osoby korzystające Google Classroom jako nauczyciel lub uczeń muszą najpierw zalogować się na swoje odpowiednie konto. Dopiero po zalogowaniu się można rozpocząć lub dołączyć do zajęć online w programie Classroom. Jeśli chcesz wylogować się z Klasy Google na iPadzie, telefonie iPhone, Chromebooku lub komputerze, nie znajdziesz odpowiedniego ustawienia. Co w takim razie można zrobić?

Jak wylogować się z usługi Google Classroom

Cóż, nie można wylogować się z konta Google w żadnej z aplikacji Google w systemie iOS. Użytkownicy mają jedynie możliwość przełączenia się na inne konto Google (które jest już dodane) lub dodania nowego konta.

Jeśli musisz wylogować się z konta, możesz usunąć swoje konto Google z aplikacji Classroom. Jednak takie działanie spowoduje również usunięcie tego konkretnego konta Google z innych aplikacji Google zainstalowanych na telefonie iPhone, takich jak Gmail, Mapy, Spotkania, Dokumenty i Dysk. W związku z tym nie będzie to wygodna rzecz do zrobienia. Podobnie dzieje się w przypadku próby wylogowania się z aplikacji Classroom Web App for Chrome na komputerze PC lub Mac.

Czy nadal chcesz wylogować się z konta w usłudze Klasa Google bez usuwania go z innych aplikacji Google?? Następnie można usunąć aplikację Classroom z urządzenia. Upewnij się, że przed wykonaniem tej czynności zapisałeś wszystkie niezapisane dane na swoim koncie połączonym. Następnie przejdź dalej i zainstalować Klasę Google ponownie . Otwórz aplikację, a teraz zostaniesz poproszony o wybranie istniejącego konta Google z urządzenia lub dodanie innego konta. Wystarczy zalogować się za pomocą wybranego konta Google Workspace, School lub osobistego konta Google.

Jak przełączać konta w aplikacji Klasa Google

Jeśli nie chcesz usuwać aplikacji Google Classroom, przełącz swoje konto (jeśli jesteś zalogowany na wielu kontach) lub dodaj nowe konto. Aby to zrobić,

  1. Przejdź do aplikacji Google Classroom.
  2. Stuknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu. aplikacji Klasa google
  3. Wybierz konto inne niż to, na którym jesteś już zalogowany. przełączanie kont w aplikacji Klasa google
  4. Ewentualnie stuknij “Dodaj inne konto&#8221, aby zalogować się na inne konto Google, którego nie masz na urządzeniu.

Jak usunąć konto z usługi Google Classroom

Przed wykonaniem tej czynności należy pamiętać, że spowoduje to usunięcie konta z usługi Klasa, a także pozostałych aplikacji Google zainstalowanych na urządzeniu z systemem iOS.

  1. Otwórz aplikację Google Classroom i stuknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu.
  2. Stuknij “Zarządzaj kontami na tym urządzeniu”. zarządzanie kontami google na telefonie iPhone
  3. Następnie stuknij opcję “Usuń z tego urządzenia&#8221, znajdującą się obok konta, które chcesz usunąć. usunąć konto klasy google z urządzenia z systemem iOS
  4. Stuknij przycisk Usuń ponownie, aby potwierdzić. usuwanie konta z usługi google class na telefonie iPhone
Jak oceniasz artykuł?
Biblioteka